USD 416.91 EUR 446.47
RUB 7.34 CNY 62.53
جاڭالىقتار

«قازاقستان حالقىنا» قورىن بولات جامىشيەۆ باسقاراتىن بولدى

15 قاڭتار 14:38
:ءبولىسۋ
«قازاقستان حالقىنا» قورىن بولات جامىشيەۆ باسقاراتىن بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقستان حالقىنا» قورىن بولات جامىشيەۆ باسقاراتىن بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قوردىڭ قامقورشىلىق كەڭەسى «قازاقستان حالقىنا» ءبىراۋىزدان قوعامدىق الۋمەتتىك قورىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە بولات جامىشيەۆتىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنىپ، قولدادى.

«قازاقستان حالقىنا» ق ءا ق - نىڭ جوعارى باسقارۋ ورگانى رەتىندە قورعا قاتىسۋشىلاردىڭ جالپى جينالىسى، باقىلاۋشى ورگان رەتىندە قامقورشىلىق كەڭەس، اتقارۋشى ورگان بولىپ باسقارما جانە باقىلاۋشى ورگان بولىپ تەكسەرۋ كوميسسياسى تاعايىندالادى.

ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق الەۋمەتتىك قورى (ق ءا ق) قۇرىلدى.

قور قازاقستان حالقىنا دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋ، مادەنيەت جانە سپورت سالالارىندا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنان تىس قوسىمشا قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتەدى، توتەنشە جاعدايلار كەزىندە جانە توتەنشە جاعداي رەجيمىن ەنگىزۋ كەزىندە زارداپ شەككەندەرگە، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى جانە وسال توپ بالالارىنا سپورتتىق ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى جانە قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ بويىنشا جاردەمدەسەدى.

سونداي-اق ق ر اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ كەزىندە قازا تاپقان قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى، ارنايى ورگاندار قىزمەتكەرلەرىنىڭ، اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ وتباسىلارىنا جانە باسقا دا كومەككە مۇقتاج جاندارعا قول ۇشىن سوزۋ، قولداۋ كورسەتىپ، وزگە دە قايىرىمدىلىق كومەكپەن اينالىسادى.

قوردى قارجىلاندىرۋ جەكە كوزدەردەن، حالىقارالىق قايىرىمدىلىق ۇيىمدارىنىڭ قاراجاتىنان، لوتەرەيا قىزمەتى وپەراتورىنىڭ، ستاۆكالاردى ەسەپكە الۋ ورتالىعىنىڭ جانە باسقا دا مونوپوليستەردىڭ مىندەتتى اۋدارىمدارىنان، ءىرى بيزنەس تاراپىنان تۇراقتى اۋدارىمدارىنان، قايىرىمدىلىققا، ونىڭ ىشىندە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتورعا ارنالعان قاراجاتتان جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى.

بيزنەس-قوعامداستىقتىڭ وكىلدەرى مەن كومەك رەتىندە قول ۇشىن سوزعىسى كەلەتىن ازاماتتار «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ شوتىنا كەلەسى رەكۆيزيتتەر بويىنشا قاراجات اۋدارا الادى:

«قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورى، ج س ن/ب س ن: 220140006999، ك ب ە 18، KZ97601A871001692501 KZT، «قازاقستان حالىق بانكى» ا ق.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات